EAV – Heden en verleden

EAV is de afkorting voor Elektro acupunctuur volgens Voll. Het is gebaseerd op de klassieke acupunctuur, ook wel beter bekend als de naald-acupunctuur. De klassieke acupunctuur is in de 18de eeuw via Frankrijk naar Europa gekomen en in de jaren 50 maakte de Franse arts, Dr. de la Fuye, een apparaat waarmee hij acupunctuurpunten beter kon lokaliseren.
Op de huid, ter hoogte van de acupunctuur punten, is er 10% minder weerstand dan op andere plaatsen van de huid.

In 1953 ontdekte een Duitse arts, Dr. Schmidt, dat bij pathologische veranderende organen, een overeenkomstige verandering in het acupunctuur punt ontstond.
In datzelfde jaar begon Dr. Reinhard Voll zijn onderzoek, wat uiteindelijk resulteerde in wat wij nu kennen als EAV.
In samenwerking met Ingenieur Werner ontwikkelde hij een apparaat (KUF Diatherapunkteur), dat in 1955 in de openbaarheid kwam. Door intensieve vervolg onderzoeken werd er een systematische diagnose- en therapie methode ontwikkeld.

Ook ontdekte Dr. Voll dat er nog andere meridianen bestonden dan de 12 welbekende aan orgaan gerelateerde meridianen. Deze extra meridianen noemde hij vaten. Op de handen en voeten komen deze punten samen. Aan de hand van deze punten kan er veel specifieker gemeten en daarmee dus ook behandeld worden.

Het heden

Door de geschiedenis en de kennis die toen is opgedaan kunnen we de apparatuur elke keer weer verbeteren. Hiernaast kunnen we tegenwoordig ook, in samenwerking met een computer, met software werken die het nog gemakkelijker maakt om een diagnose te stellen. De software slaat de gemeten waardes op, en bij de uitgebreide versie geeft deze zelfs een voorstel van de te volgen therapie. Ook is het gemakkelijker geworden om medicamenten, nosoden, mineralen en voedingsmiddelen uit te testen. In de software zit deze informatie, deze signalen, deze frequenties, namelijk haarfijn opgeslagen. Op dit moment is de software van Kindling enkel nog verkrijgbaar in het Duits en Engels, maar hier zal verandering in komen.

Software

Hoewel de EAV apparatuur ook te gebruiken is zonder de software, wil ik hier toch een opsomming maken van de grote voordelen van het gebruik van software bij de apparatuur.

  • Het meten hoeft niet meer onderbroken te worden om de gemeten waarde te noteren. Dit betekent niet alleen tijdswinst, maar ook de concentratie wordt niet verstoord.
  • De te meten punten worden grafisch weergegeven. U kunt zo de te meten punten gemakkelijk aflezen.
  • U kunt van te voren aangeven welke punten u wilt meten bij de patiënt. De software loopt deze punten af en slaat ze in die volgorde op.
  • Na de meting kan de meetstaat worden opgeslagen in het patiëntenarchief. Deze kan weer opgevraagd worden bij een volgend consult. Zo is er een goed overzicht van de patiënt en de ontwikkeling van de lichamelijke toestand.
  • Overzichtelijke grafieken vergemakkelijken het vaststellen van afwijkingen.
  • Het meten van medicamenten.
  • De software geeft advies over de therapie en/of mogelijke medicamenten bij de gevonden afwijkingen.
  • Het uitgebreide programma biedt ook de mogelijkheid van het samenstellen van een recept of een therapie programma. De Kindling Vistron kan dit programma ook “afspelen”. Bij de andere apparatuur moet dit handmatig ingesteld worden.
  • Alle medicamenten, nosoden, mineralen en voedingsmiddelen zijn te vinden in de software. Geen testbuisjes meer nodig!
error: Content is protected !!