Bioresonantie

Bioresonantie. Een woord wat steeds bekender wordt in de niet-reguliere geneeskunde. Dat is ook niet gek, want deze therapie pakt de ziekte aan bij de kern, namelijk in de moleculen. Elk levend organisme is opgebouwd uit moleculen, die op hun beurt weer bestaan uit atomen. Elk atoom kent zijn eigen positief geladen kern, met een negatief geladen schil eromheen. Dit is wat we noemen een elektromagnetisch veld.
De lading van deze atomen heeft zijn eigen geheugen. In dit geheugen staat van alles beschreven, positief en negatief.
Positief noemen wij harmonische trillingen en die wil je graag behouden voor een goede gezondheid. Het negatieve noemen we dis-harmonische trillingen. Deze wil je graag weer in harmonie brengen. Dit is bioresonantie therapie in het (heel) kort.

Bioresonantie therapie spreekt het centrale principe van genezingsprocessen aan. Dat wil zeggen dat de therapie zich richt op de moleculen. Door de elektromagnetische velden weer in harmonie te brengen, brengen we de auto regulatie, het zelf-herstellende vermogen van het lichaam weer in balans. Om dit te kunnen doen moet de therapeutische impuls wel perfect aansluiten bij de frequenties van het lichaam. Als de therapeutische frequentie niet overeenkomt met de frequentie van de persoon zullen deze niet kunnen resoneren.

Bioresonantie is de basis van alle processen in de natuur.
Het begin van het leven, maar ook het in leven blijven.

Wat betekent resoneren nu eigenlijk?


Resoneren betekent weerklinken, mee klinken of mee trillen. Resoneren lukt dus alleen op het moment dat de frequenties van zowel de ontvanger als de uitzender overeenkomen met elkaar. Denk hierbij aan de radio. Door aan de frequentie knop te draaien kunnen we verschillende radiozenders beluisteren.

Ons lichaam maakt gebruik van elektromagnetische trillingen. Een levend organisme kan deze trillingen uitzenden, maar ook ontvangen.
Het mooiste voorbeeld van het uitzenden van trillingen is toch wel de stem. Voor iedereen (oké bijna iedereen) is het normaal dat we een stem kunnen horen, het geluid, maar ook wát er gezegd wordt. Degene die de trillingen uitzend brengt de stembanden in trilling waarna de uitademingslucht deze mee naar buiten neemt en omdat ons oor deze trillingen ontvangt en verwerkt kunnen wij horen wat er gezegd wordt.

Iedere cel, ieder orgaan en elk weefsel heeft zijn eigen specifieke trillingen. Met geavanceerde apparatuur kan deze gelezen worden. De harmonische en dis-harmonische trillingen worden gescheiden en zo ontstaat er een duidelijk beeld over de kern van de (chronische) ziekte. De dis-harmonische trillingen worden door middel van therapie weer in harmonie gebracht.
Het is daarom van groot belang dat de therapeutische impuls op de juiste wijze en met de juiste frequentie wordt aangeboden, want als de frequentie niet overeenstemt zal het lichaam niet kunnen resoneren.

Bioresonantie therapie

Bioresonantie therapie wordt ingezet om de niet-harmonische trillingen af te bouwen. Het menselijk lichaam treed op als zender en ontvanger van elektromagnetische trillingen. Door de afgifte en opname van deze trillingen, welke voor ieder organisme uniek zijn, kunnen we door middel van apparatuur de energetische toestand in kaart brengen voor een diagnose, en door de juiste trillingen terug te brengen naar het lichaam, het lichaam weer in harmonie brengen.

Via elektroden worden de trillingen van de patiënt opgenomen en met behulp van kabels naar het apparaat geleid. Het apparaat zendt daarna de trillingen terug naar de patiënt. Dit kan door ze als het ware in spiegelbeeld weer aan te bieden aan de patiënt waardoor dis-harmonische trillingen worden verminderd of gewist. Je kan hierbij werken met lichaamseigen stoffen, maar ook met lichaamsvreemde stoffen zoals allergenen, pesticiden etc. etc.
Door de lichaamsvreemde stoffen in verdunde mate aan het lichaam aan te bieden wordt de allergische reactie aanzienlijk verminderd. Dit is wat we ook doen met reguliere vaccinaties.

error: Content is protected !!